KANPUR CHAPTER

KANPUR CHAPTER        
Ashu Mehrotra (Secretary) Kanpur 9839033362 mehrotraashu@yahoo.com
ashudesigns111@gmail.com
DHIRENDRA NATH AWASTHI A-16, WORLD BANK SCHEME, BARRA, KANPUR-208027 2682844, 2572464, 65 (247)  
RAJDEEP GUPTA B-15,Sarvodya Nagar, Kanpur 208005 9839068789  
Samir Kr. Chakravrty (Chairman) Kanpur 9415133343 samir_k_chakravorty@yahoo.co.in
SHASHI GUPTA B-15, Sarvodya Nagar 2217720 9839708789